قیمت کابینت آشپزخانه در بررسی های کابینت یزدان به عوامل مهم زیر بستگی دارد .

• کیفیت جنس بدنه کابینت آشپزخانه بر قیمت انواع کابینت آشپزخانه .
• نوع و کیفیت جنس در کابینت آشپزخانه بر قیمت انواع کابینت آشپزخانه .
• نوع و جنس یراق‌آلات کابینت آشپزخانه بر کیفیت و قیمت کابینت آشپزخانه .
• نوع و جنس صفحه کابینت آشپزخانه بر کیفیت و قیمت کابینت آشپزخانه .
• تاثیر طراحی کابینت آشپزخانه بر کیفیت و قیمت کابینت آشپزخانه .
• تاثیر نصب کابینت آشپزخانه بر کیفیت و قیمت کابینت آشپزخانه

قیمت کابینت برای دیماه سال 1399 برای 1 متر کابینت زمینی و هوایی می باشد


          نوع کابینت  مبلغ (تومان) توضیحات
قیمت کابینت نئوپان روکش ملامینه 2/100/000 بدنه و درب ها نئوپان با روکش ملامینه
قیمت کابینت ام دی اف ایرانی 2/500/000 بدنه و درب ها ام دی اف با روکش ملامینه
قیمت کابینت های گلاس ایرانی 3/000/000 بدنه ام دی اف و درب ها هایگلاس ایرانی
قیمت کابینت هایگلاس خارجی 3/300/000 بدنه ام دی اف و درب ها هایگلاس ترک
قیمت کابینت پلی گلاس 3/600/000 بدنه ام دی اف و درب ها پلی گلاس
قیمت کابینت ممبران شرکتی 3/800/000 بدنه ام دی اف و درب ها ممبران شرکتی
قیمت کابینت روکش چوب 5/100/000 بدنه ام دی اف و درب ها روکش چوب همراه با رنگ پلی یورتان
قیمت کابینت تمام چوب 7/800/000 بدنه ام دی اف و درب ها تمام چوب همراه با رنگ پلی یورتان
قیمت کابینت نئوکلاسیک 5/000/000 بدنه ام دی اف و درب ها ام دی اف همراه با رنگ پلی یورتان

قیمت کابینت
قیمت کابینت
قیمت کابینت آشپزخانه
قیمت کابینت